1.
Ahmad N, Marpuah S, Borham AS, Wan Zahari WAM, Saparudin IF, Zainol NZN, et al. KEPERCAYAAN, ADAT BUDAYA DAN AMALAN KEAGAMAAN ORANG ASLI KANAQ DI KOTA TINGGI, JOHOR. Jur. Kemanusiaan [Internet]. 2022 Dec. 16 [cited 2024 May 24];19(2):26-32. Available from: https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/415