1.
Nur Farahin binti Mohd Yusof, Muhammed Fauzi Othman, Mohd Azhar Abd Hamid, Mohd. Koharuddin Balwi, Mohd. Nasir Markom. PENGALAMAN PEMBELAJARAN INFORMAL DALAM KALANGAN PEKERJA PEJABAT TANAH DI KELANTAN: INFORMAL LEARNING EXPERIENCE AMONG LAND OFFICE EMPLOYEE IN KELANTAN. Jur. Kemanusiaan [Internet]. 2022 Jul. 5 [cited 2023 Mar. 28];19(1):8-19. Available from: https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/411