1.
Anuar SNS, Abdul Rahman AA, Ayyub Hassan M. HUBUNGAN ANTARA KESESUAIAN TUGAS DAN KEJAYAAN SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT SUMBER MANUSIA (HRMIS) DI KEMENTERIAN KEWANGAN, PUTRAJAYA. Jur. Kemanusiaan [Internet]. 2020Dec.1 [cited 2021Dec.3];18(2). Available from: https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/404