Nur Farahin binti Mohd Yusof, Muhammed Fauzi Othman, Mohd Azhar Abd Hamid, Mohd. Koharuddin Balwi, and Mohd. Nasir Markom. “PENGALAMAN PEMBELAJARAN INFORMAL DALAM KALANGAN PEKERJA PEJABAT TANAH DI KELANTAN: INFORMAL LEARNING EXPERIENCE AMONG LAND OFFICE EMPLOYEE IN KELANTAN”. Jurnal Kemanusiaan 19, no. 1 (July 5, 2022): 8–19. Accessed March 28, 2023. https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/411.