amir, ahmad nabil. “SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ISLAMISASI ILMU DI MALAYSIA: ANALISIS TERHADAP RESPON BALAS INTELEKTUAL MUSLIM”. Jurnal Kemanusiaan, vol. 21, no. 2, Dec. 2023, pp. 34-39, doi:10.11113/jur.kemanusiaan.v21.424.