Nur Farahin binti Mohd Yusof, Muhammed Fauzi Othman, Mohd Azhar Abd Hamid, Mohd. Koharuddin Balwi, and Mohd. Nasir Markom. “PENGALAMAN PEMBELAJARAN INFORMAL DALAM KALANGAN PEKERJA PEJABAT TANAH DI KELANTAN: INFORMAL LEARNING EXPERIENCE AMONG LAND OFFICE EMPLOYEE IN KELANTAN”. Jurnal Kemanusiaan, vol. 19, no. 1, July 2022, pp. 8-19, https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/411.