[1]
ahmad nabil amir, “SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ISLAMISASI ILMU DI MALAYSIA: ANALISIS TERHADAP RESPON BALAS INTELEKTUAL MUSLIM”, Jur. Kemanusiaan, vol. 21, no. 2, pp. 34–39, Dec. 2023.