[1]
Farah Adibah Ibrahim, Mohd Sharial Bungsu, and Junaidah Yusof, “PEMERKASAAN DIRI MELALUI KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN IBU TUNGGAL”, Jur. Kemanusiaan, vol. 19, no. 2, pp. 7–13, Dec. 2022.