[1]
N. Ahmad, “KEPERCAYAAN, ADAT BUDAYA DAN AMALAN KEAGAMAAN ORANG ASLI KANAQ DI KOTA TINGGI, JOHOR”, Jur. Kemanusiaan, vol. 19, no. 2, pp. 26–32, Dec. 2022.