[1]
S. N. S. Anuar, A. A. Abdul Rahman, and M. Ayyub Hassan, “HUBUNGAN ANTARA KESESUAIAN TUGAS DAN KEJAYAAN SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT SUMBER MANUSIA (HRMIS) DI KEMENTERIAN KEWANGAN, PUTRAJAYA”, Jur. Kemanusiaan, vol. 18, no. 2, Dec. 2020.