[1]
A. I. Ahmad Tadjudin, S. R. Siwok, F. Zaini, and M. N. Masroom, “PENGALAMAN SISWI BERKAHWIN DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA”, Jur. Kemanusiaan, vol. 18, no. 2, Dec. 2020.