amir, ahmad nabil (2023) “SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ISLAMISASI ILMU DI MALAYSIA: ANALISIS TERHADAP RESPON BALAS INTELEKTUAL MUSLIM”, Jurnal Kemanusiaan, 21(2), pp. 34–39. doi: 10.11113/jur.kemanusiaan.v21.424.