Zainoor Hafizah Darsan, Rabeatul Husna Abdull Rahman, Fadilah Zaini and Salwa Abdul Patah (2022) “KAJIAN MENGENAI PERBEZAAN NIAT BERHENTI KERJA DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH AGAMA SWASTA”, Jurnal Kemanusiaan, 19(1), pp. 20–26. Available at: https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/412 (Accessed: 28 March 2023).