Nur Farahin binti Mohd Yusof, Muhammed Fauzi Othman, Mohd Azhar Abd Hamid, Mohd. Koharuddin Balwi and Mohd. Nasir Markom (2022) “PENGALAMAN PEMBELAJARAN INFORMAL DALAM KALANGAN PEKERJA PEJABAT TANAH DI KELANTAN: INFORMAL LEARNING EXPERIENCE AMONG LAND OFFICE EMPLOYEE IN KELANTAN”, Jurnal Kemanusiaan, 19(1), pp. 8–19. Available at: https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/411 (Accessed: 28 March 2023).