amir, ahmad nabil. 2023. “SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ISLAMISASI ILMU DI MALAYSIA: ANALISIS TERHADAP RESPON BALAS INTELEKTUAL MUSLIM”. Jurnal Kemanusiaan 21 (2):34-39. https://doi.org/10.11113/jur.kemanusiaan.v21.424.