Farah Adibah Ibrahim, Mohd Sharial Bungsu, and Junaidah Yusof. 2022. “PEMERKASAAN DIRI MELALUI KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN IBU TUNGGAL”. Jurnal Kemanusiaan 19 (2):7-13. https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/422.