Ahmad, Norhafizah, Siti Marpuah, Abd Shakor Borham, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Intan Farhana Saparudin, Nur Zainatul Nadra Zainol, Muhammad Masruri, Shah Rul Anuar Nordin, and Nik Kamal Wan Muhammed. 2022. “KEPERCAYAAN, ADAT BUDAYA DAN AMALAN KEAGAMAAN ORANG ASLI KANAQ DI KOTA TINGGI, JOHOR”. Jurnal Kemanusiaan 19 (2):26-32. https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/415.