Zainoor Hafizah Darsan, Rabeatul Husna Abdull Rahman, Fadilah Zaini, and Salwa Abdul Patah. 2022. “KAJIAN MENGENAI PERBEZAAN NIAT BERHENTI KERJA DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH AGAMA SWASTA”. Jurnal Kemanusiaan 19 (1):20-26. https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/412.