Nur Farahin binti Mohd Yusof, Muhammed Fauzi Othman, Mohd Azhar Abd Hamid, Mohd. Koharuddin Balwi, and Mohd. Nasir Markom. 2022. “PENGALAMAN PEMBELAJARAN INFORMAL DALAM KALANGAN PEKERJA PEJABAT TANAH DI KELANTAN: INFORMAL LEARNING EXPERIENCE AMONG LAND OFFICE EMPLOYEE IN KELANTAN”. Jurnal Kemanusiaan 19 (1):8-19. https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/411.