Ahmad Tadjudin, Ashura Izwani, Siti Rokiah Siwok, Fadilah Zaini, and Mohd Nasir Masroom. 2020. “PENGALAMAN SISWI BERKAHWIN DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA”. Jurnal Kemanusiaan 18 (2). https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/393.