Abd Rahim, N., Abdul Halim, H., Mamat, R., & Mansor, N. S. (2017). Wacana Cerita Rakyat Melayu Dalam Kalangan Pelajar Korea. Jurnal Kemanusiaan, 13(3). Retrieved from https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/84