amir, ahmad nabil. (2023). SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ISLAMISASI ILMU DI MALAYSIA: ANALISIS TERHADAP RESPON BALAS INTELEKTUAL MUSLIM. Jurnal Kemanusiaan, 21(2), 34–39. https://doi.org/10.11113/jur.kemanusiaan.v21.424