Farah Adibah Ibrahim, Mohd Sharial Bungsu, & Junaidah Yusof. (2022). PEMERKASAAN DIRI MELALUI KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN IBU TUNGGAL. Jurnal Kemanusiaan, 19(2), 7–13. Retrieved from https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/422