Ahmad, N., Marpuah, S., Borham, A. S., Wan Zahari, W. A. M., Saparudin, I. F., Zainol, N. Z. N., … Wan Muhammed, N. K. (2022). KEPERCAYAAN, ADAT BUDAYA DAN AMALAN KEAGAMAAN ORANG ASLI KANAQ DI KOTA TINGGI, JOHOR. Jurnal Kemanusiaan, 19(2), 26–32. Retrieved from https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/415