Ahmad, N. (2022). KEPERCAYAAN, ADAT BUDAYA DAN AMALAN KEAGAMAAN ORANG ASLI KANAQ DI KOTA TINGGI, JOHOR. Jurnal Kemanusiaan, 19(2), 26–32. Retrieved from https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/415