Zainoor Hafizah Darsan, Rabeatul Husna Abdull Rahman, Fadilah Zaini, & Salwa Abdul Patah. (2022). KAJIAN MENGENAI PERBEZAAN NIAT BERHENTI KERJA DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH AGAMA SWASTA. Jurnal Kemanusiaan, 19(1), 20–26. Retrieved from https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/412