Nur Farahin binti Mohd Yusof, Muhammed Fauzi Othman, Mohd Azhar Abd Hamid, Mohd. Koharuddin Balwi, & Mohd. Nasir Markom. (2022). PENGALAMAN PEMBELAJARAN INFORMAL DALAM KALANGAN PEKERJA PEJABAT TANAH DI KELANTAN: INFORMAL LEARNING EXPERIENCE AMONG LAND OFFICE EMPLOYEE IN KELANTAN. Jurnal Kemanusiaan, 19(1), 8–19. Retrieved from https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/411