Anuar, S. N. S., Abdul Rahman, A. A., & Ayyub Hassan, M. (2020). HUBUNGAN ANTARA KESESUAIAN TUGAS DAN KEJAYAAN SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT SUMBER MANUSIA (HRMIS) DI KEMENTERIAN KEWANGAN, PUTRAJAYA. Jurnal Kemanusiaan, 18(2). Retrieved from https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/404