(1)
Abd Rahim, N.; Abdul Halim, H.; Mamat, R.; Mansor, N. S. Wacana Cerita Rakyat Melayu Dalam Kalangan Pelajar Korea. Jur. Kemanusiaan 2017, 13.