(1)
amir, ahmad nabil. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ISLAMISASI ILMU DI MALAYSIA: ANALISIS TERHADAP RESPON BALAS INTELEKTUAL MUSLIM. Jur. Kemanusiaan 2023, 21, 34-39.