(1)
Farah Adibah Ibrahim; Mohd Sharial Bungsu; Junaidah Yusof. PEMERKASAAN DIRI MELALUI KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN IBU TUNGGAL. Jur. Kemanusiaan 2022, 19, 7-13.