(1)
Ahmad, N.; Marpuah, S.; Borham, A. S.; Wan Zahari, W. A. M.; Saparudin, I. F.; Zainol, N. Z. N.; Masruri, M.; Nordin, S. R. A.; Wan Muhammed, N. K. KEPERCAYAAN, ADAT BUDAYA DAN AMALAN KEAGAMAAN ORANG ASLI KANAQ DI KOTA TINGGI, JOHOR. Jur. Kemanusiaan 2022, 19, 26-32.