(1)
Ahmad, N. KEPERCAYAAN, ADAT BUDAYA DAN AMALAN KEAGAMAAN ORANG ASLI KANAQ DI KOTA TINGGI, JOHOR. Jur. Kemanusiaan 2022, 19, 26-32.