(1)
Zainoor Hafizah Darsan; Rabeatul Husna Abdull Rahman; Fadilah Zaini; Salwa Abdul Patah. KAJIAN MENGENAI PERBEZAAN NIAT BERHENTI KERJA DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH AGAMA SWASTA. Jur. Kemanusiaan 2022, 19, 20-26.