(1)
Nur Farahin binti Mohd Yusof; Muhammed Fauzi Othman; Mohd Azhar Abd Hamid; Mohd. Koharuddin Balwi; Mohd. Nasir Markom. PENGALAMAN PEMBELAJARAN INFORMAL DALAM KALANGAN PEKERJA PEJABAT TANAH DI KELANTAN: INFORMAL LEARNING EXPERIENCE AMONG LAND OFFICE EMPLOYEE IN KELANTAN. Jur. Kemanusiaan 2022, 19, 8-19.