(1)
Hakim Zukiman, M. H.; Zaini, F.; Abd Hamid, M. A.; Abdul Rahman, A. A. HUBUNGAN ANTARA KEPIMPINAN TRANSFORMASI DAN PENGLIBATAN PEKERJA DI TENAGA SWITCHGEAR. Jur. Kemanusiaan 2020, 18.