(1)
Parni, N. D.; Khair, Z. HUBUNGAN ANTARA KERJA FLEKSIBEL DAN PRESTASI KERJA DALAM KALANGAN PENSYARAH DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. Jur. Kemanusiaan 2020, 18.