[1]
amir, ahmad nabil 2023. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ISLAMISASI ILMU DI MALAYSIA: ANALISIS TERHADAP RESPON BALAS INTELEKTUAL MUSLIM. Jurnal Kemanusiaan. 21, 2 (Dec. 2023), 34–39. DOI:https://doi.org/10.11113/jur.kemanusiaan.v21.424.