[1]
Farah Adibah Ibrahim et al. 2022. PEMERKASAAN DIRI MELALUI KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN IBU TUNGGAL. Jurnal Kemanusiaan. 19, 2 (Dec. 2022), 7–13.