[1]
Ahmad, N. 2022. KEPERCAYAAN, ADAT BUDAYA DAN AMALAN KEAGAMAAN ORANG ASLI KANAQ DI KOTA TINGGI, JOHOR. Jurnal Kemanusiaan. 19, 2 (Dec. 2022), 26–32.