[1]
Ahmad, N., Marpuah, S., Borham, A.S., Wan Zahari, W.A.M., Saparudin, I.F., Zainol, N.Z.N., Masruri, M., Nordin, S.R.A. and Wan Muhammed, N.K. 2022. KEPERCAYAAN, ADAT BUDAYA DAN AMALAN KEAGAMAAN ORANG ASLI KANAQ DI KOTA TINGGI, JOHOR. Jurnal Kemanusiaan. 19, 2 (Dec. 2022), 26–32.