[1]
Nur Farahin binti Mohd Yusof, Muhammed Fauzi Othman, Mohd Azhar Abd Hamid, Mohd. Koharuddin Balwi and Mohd. Nasir Markom 2022. PENGALAMAN PEMBELAJARAN INFORMAL DALAM KALANGAN PEKERJA PEJABAT TANAH DI KELANTAN: INFORMAL LEARNING EXPERIENCE AMONG LAND OFFICE EMPLOYEE IN KELANTAN. Jurnal Kemanusiaan. 19, 1 (Jul. 2022), 8–19.