[1]
Parni, N.D. and Khair, Z. 2020. HUBUNGAN ANTARA KERJA FLEKSIBEL DAN PRESTASI KERJA DALAM KALANGAN PENSYARAH DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. Jurnal Kemanusiaan. 18, 2 (Dec. 2020).