[1]
Ahmad Shazili, A.K., Nordin, N.A. and Norazman, I. 2020. HUBUNGAN DI ANTARA GAYA IKATAN (ATTACHMENT) ANAK-ANAK DENGAN IBU BAPA DAN KEPUASAN HIDUP DALAM KALANGAN REMAJA DI SEKOLAH KLUSTER. Jurnal Kemanusiaan. 18, 2 (Dec. 2020).