[1]
Ismail, M.Z. et al. 2017. KESAN KETAMADUNAN ISLAM ANDALUSIA DALAM NOVEL MELAYU PILIHAN MUTAKHIR. Jurnal Kemanusiaan. 15, 1-S (Nov. 2017).